ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 วาระของไทย...เพื่อชาวไทยและชาวอาเซียนทุกคน

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2019 เวลา 09:19 น.