กิจกรรม "รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"ใน ๑๔ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๕ ธันาคม ๒๕๖๒

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019 เวลา 11:35 น.

alt