ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 07 มกราคม 2020 เวลา 11:29 น.

alt