ประกาศเรื่อง การลดค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 29 เมษายน 2020 เวลา 15:23 น.

alt