ขอเชิญประชาชนทุกท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น"หมอชนะ"เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:06 น.

แอปพลิเคชัน"หมอชนะ"หรือ "Mor Chana" เป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาะของผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้เกิดการป้อนข้อมูลของผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเพื่อช่วยเฝ้าระวังและแจ้งระดับความเสี่ยง รวมทั้งช่วยยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปในสถานที่ต่างๆ alt