มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำในวันลอยกระทง พ.ศ.๒๕๖๓

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2020 เวลา 10:34 น.

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

-มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

-เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในวันลอยกระทง