ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2020 เวลา 15:45 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามครั้งที่ ๒

---ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

---ตำแหน่งคนงานทั่วไป งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง

---ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร กองการศึกษา

Attachments:
Download this file (img541.pdf)img541.pdf[ ]87 Kb