กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:47 น.
alt