กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม ในวันที่ พฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:44 น.
alt