กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2017 เวลา 14:18 น.
alt