กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 11:38 น.
alt