มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2022 เวลา 14:55 น.

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม