ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2022 เวลา 15:50 น.

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (img20220523_15391600.pdf)img20220523_15391600.pdf[ ]418 Kb