TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 กระดานสนทนา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:การเปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนวันหยุด.. 22-11-2021 18:54:21 
admin01
ลงทะเบียนเมื่อ: 04-12-2014 13:22:16
ตอบ: 6
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทู้ : การเปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนวันหยุด

วันเสาร์เปิดให้ทำบัตรประชาชนครึ่งวัน ตั้งแต่ 9.00-12.00 น.ครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ขอกระสอบทราย.. 22-11-2021 18:51:16 
admin01
ลงทะเบียนเมื่อ: 04-12-2014 13:22:16
ตอบ: 6
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทู้ : ขอกระสอบทราย

สามารถติดต่อขอรับกระสอบทรายได้ที่งานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย ครับ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :การเปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนวันหยุด.. 22-11-2021 02:31:41 
ธนพล
ลงทะเบียนเมื่อ: 08-04-2021 20:42:23
ตอบ: 3
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทู้ : การเปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนวันหยุด

ขอสอบถามว่าเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ยังสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันเสาร์ได้หรือไม่

IP Logged
ขออนุญาตสอบถามว่า ในกรณีเด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์จะมาขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
 หัวข้อกระทู้ :ขอกระสอบทราย.. 15-11-2021 01:13:10 
ธนพล
ลงทะเบียนเมื่อ: 08-04-2021 20:42:23
ตอบ: 3
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทู้ : ขอกระสอบทราย

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีกระสอบทรายแจกให้ประชาชนเพื่อป้องกันน้ำท่วมหรือไม่ และจะติดต่อขอรับได้อย่างไร

IP Logged
ขออนุญาตสอบถามว่า ในกรณีเด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์จะมาขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ขอทราบจำนวนผู้ติดโควิด 19 จังหวัดสมุทรสงคราม.. 02-07-2021 01:59:53 
mundRoseE
ลงทะเบียนเมื่อ: 01-07-2021 18:46:34
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทู้ : ขอทราบจำนวนผู้ติดโควิด 19 จังหวัดสมุทรสงคราม

ตอนนี้การติดเชื้อน่าจะลดลงแล้ว ผู้คนเริ่มรับการฉีดวัคซีน จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนนี้ต่อไปเพื่อไม่ให้ไวรัสสายพันธุ์ที่ก้าวร้าวมากขึ้นไม่มีเวลาสร้างมิฉะนั้นจะต้องพัฒนาวัคซีนใหม่
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:การขอมีบัตรประจำตัวกรณีบัตรหาย.. 23-04-2021 22:21:23 
admin01
ลงทะเบียนเมื่อ: 04-12-2014 13:22:16
ตอบ: 6
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทู้ : การขอมีบัตรประจำตัวกรณีบัตรหาย

เอกสารที่มีรูปถ่ายที่ราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ พาสปอร์ต สำเนาทะเบียนนักเรียน เป็นต้น กรณีไม่มี ให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ มารับรองด้วย 1 คน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-766416-9 ต่อ 128,129
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ.. 23-04-2021 22:18:31 
admin01
ลงทะเบียนเมื่อ: 04-12-2014 13:22:16
ตอบ: 6
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทู้ : การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ

การรับบำเหน็จดำรงชีพ 65 ปี สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยรับเงินได้ไม่เกิน 15 เท่า ของเงินบำนาญ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ 034-766416-9 ต่อ 126
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ.. 23-04-2021 22:09:08 
Paisarn
ลงทะเบียนเมื่อ: 04-04-2021 11:54:45
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทู้ : การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ

การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีอายุ 65 ปี สามารถยื่นคำขอได้วันไหนและได้รับเงินเท่าไรครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ขอทราบจำนวนผู้ติดโควิด 19 จังหวัดสมุทรสงคราม.. 23-04-2021 21:57:53 
admin01
ลงทะเบียนเมื่อ: 04-12-2014 13:22:16
ตอบ: 6
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทู้ : ขอทราบจำนวนผู้ติดโควิด 19 จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ


การแนบไฟล์
 23.jpg [442 KB] ::
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :การขอมีบัตรประจำตัวกรณีบัตรหาย.. 23-04-2021 21:57:22 
ธนพล
ลงทะเบียนเมื่อ: 08-04-2021 20:42:23
ตอบ: 3
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทู้ : การขอมีบัตรประจำตัวกรณีบัตรหาย

ถ้าที่บัตรประจำตัวประชาชนหาย จะขอทำใหม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

IP Logged
ขออนุญาตสอบถามว่า ในกรณีเด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์จะมาขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สอบถามเรื่องการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี.. 23-04-2021 21:51:48 
admin01
ลงทะเบียนเมื่อ: 04-12-2014 13:22:16
ตอบ: 6
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทู้ : สอบถามเรื่องการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี

อยู่ระหว่าง กกต.รับรองผลครับ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ขอทราบจำนวนผู้ติดโควิด 19 จังหวัดสมุทรสงคราม.. 23-04-2021 21:37:54 
Napat
ลงทะเบียนเมื่อ: 23-04-2021 13:59:54
ตอบ: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทู้ : ขอทราบจำนวนผู้ติดโควิด 19 จังหวัดสมุทรสงคราม

ขอทราบจำนวนผู้ติดโควิด 19 จังหวัดสมุทรสงคราม

จนถึงล่าสุด ขอข้อมูลโดยละเอียด

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สอบถามเรื่องการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี.. 23-04-2021 21:07:27 
Napat
ลงทะเบียนเมื่อ: 23-04-2021 13:59:54
ตอบ: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทู้ : สอบถามเรื่องการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี

สอบถามเรื่องการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 

IP Logged
หน้า # 


Powered by ccBoard  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.