TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ การประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อังคาร, 14 มีนาคม 2023
นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
อังคาร, 07 มีนาคม 2023
นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยนายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ณ มณฑลพิธีวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
เสาร์, 04 มีนาคม 2023
นายสมชาย ตันประสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
เสาร์, 04 มีนาคม 2023
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ศุกร์, 03 มีนาคม 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานในสังกัดเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลฯและคณะกรรมการชุนชนทั้ง ๑๔ ชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาต่างๆในชุมชน เพื่อให้เทศบาลนำไปแก้ไขต่อไป

altaltaltalt

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (img20230322_14400133.pdf)img20230322_14400133.pdf[ ]60 Kb

โครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยนายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม หัวข้อ วินัยและการรักษาวินัยสำหรับบุคลากรท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยที่ถูกต้อง ,เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ,เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากนายธนัญชัย แก้วพันธ์ุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับการอบรมจำนวน ๓๙ คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
altaltaltalt

 

พิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ณ มณฑลพิธีวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

นายสมชาย ตันประสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ณ มณฑลพิธีวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

altaltaltalt

พิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ร่วมพิธีเปิด

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.