TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”
ศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กเล็ก ภายใต้โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับนางสาวนิศารัตน์ นุชประเสริฐ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลังเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 01 พฤศจิกายน 2023
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม น.ส.ดวงรัตน์ แก้วนิลกุล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับนายอรุณ แก้วอ่อน ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 01 พฤศจิกายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
จันทร์, 23 ตุลาคม 2023
นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 18 ตุลาคม 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (img20231128_16371282.pdf)img20231128_16371282.pdf[ ]813 Kb

โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กเล็ก ภายใต้โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน” เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมในการขับขี่อย่างปลอดภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง

alt

ต้อนรับนางสาวนิศารัตน์ นุชประเสริฐ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลังเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม น.ส.ดวงรัตน์ แก้วนิลกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับนางสาวนิศารัตน์ นุชประเสริฐ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลังเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

ต้อนรับนายอรุณ แก้วอ่อน ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม น.ส.ดวงรัตน์ แก้วนิลกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับนายอรุณ แก้วอ่อน ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (doc03910820231102171639.pdf)doc03910820231102171639.pdf[ ]396 Kb

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 27

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.