กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม 2021 เวลา 15:39 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อติดตามงานในด้านต่างๆของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดการจัดกิจกรรมของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยการจัดกิจกรรมต่างๆต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อประชาชน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2021 เวลา 15:37 น.
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนและคณะกรรมการชุมชน ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาของตนเองให้มีประสิทธิภาพการบำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนของตนเองและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันจะเกิดอันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานของท้องถิ่นรวมถึงการประสานระหว่างประชาชนกับเทศบาล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ทำหน้าที่ในการบริหารงานของชุมชน ตามระเบียบดังกล่าว
alt
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หลักสูตรเทคนิคการทำแบบฟอร์มออนไลน์(E-form) และการจัดทำภาพ Infographic ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2021 เวลา 15:33 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หลักสูตรเทคนิคการทำแบบฟอร์มออนไลน์(E-form) และการจัดทำภาพ Infographic โดยมีการฝึกอบรมปฏิบัติและทำกิจกรรมเรื่องการเข้าใช้งานบัญชี Google และการใช้งาน Application ของ Google, การฝึกปฏิบัติและทำกิจกรรมเรื่องการใช้งาน Google form การศึกษารูปแบบชนิดของ file ของ Google form การเผยแพร่แบบฟอร์มทางสื่อโซเชียล การแชร์ไฟล์ Google sheet การสรุปผลและการส่งข้อมูลออกเป็นกราฟ(Graph), การฝึกปฏิบัติและทำกิจกรรมเรื่องเทคนิคและวิธีการการจัดทำภาพ Infographic ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ)

alt

 

ช่องทางบริการออนไลน์ระบบเสียงตามสายไร้สาย ผ่าน QR-Code เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2021 เวลา 13:27 น.

alt

 

การประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Planning Team - PT) ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมโคโค่วิว

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:57 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมการประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Planning Team - PT) ครั้งที่ ๓ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนาเมือง จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)

alt

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 115โทร. 034-766421
สำรวจความเห็น

คุณพอใจ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9