กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

KMทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่องวิธีดูแลตัวเองในยุคโควิด-๑๙ 13
2 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่องวิธีลดความเครียดในการทำงาน"วิธีการบริหารงาน Gen Y-Z" 14
3 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลููกจ้างประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 42
4 แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 89
5 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่องวิธีลดความเครียดในการทำงาน 38
6 แบบถอดองค์ความรู้สำหรับบุคลากรผู้เกษียณอายุเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 26
7 Template หนังสือราชการภายนอก 46
8 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง "4A เทคนิคหยุดเครียดถาวร" 135
9 ขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 151
10 ประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาลทุกประเภทตำแหน่ง ทุกระดับตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 182
11 ทฤษฎีตัวยู (Theory U) การฟัง ๔ ระดับ 265
12 องค์ความรู้เรื่อง หลัก ๖ Rs แก้ ๔ ไม่ 250
13 ประกาศการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 88
14 แบบถอดองค์ความรู้สำหรับบุคลากรผู้เกษียณอายุ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 117
15 แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 203
16 การบริหารทุนมนุษย์ 104
17 การเขียนหนังสือราชการ 242
18 ขั้นตอนการขออนุญาติ โอน ต่ออายุ ใบอนุญาติก่อสร้าง 172
19 ขั้นตอนการขออนุญาติ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 165
20 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง ๔ ประโยคสร้างกำลังใจ 241
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9