กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:15 น.

     นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ ประธานสภาเทสบาลเมืองสมุทรสงคราม เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่อให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้การรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยสภาเทศบาลมีมติพิจารณารับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำจำนวนทั้งสิ้น ๓๕ ราย

alt

 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9