กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2018 เวลา 14:48 น.

     นายเผด็จ   บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓Rsประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก  เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ทำกิจกรรมที่สื่อถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  สำหรับเทศบาลเมืองสมุทรสงครามจึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ ๑.การมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๔๕ ท่าน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีจิตอาสา เสียสละเวลา เสียสละความสุขส่วนตัวมาร่วมทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ๒.การจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9