กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการจังหวัดสะอาด

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 15:48 น.

     นายรังสรรค์ ตันเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ชุมชนบางจะเกร็ง ๓-๔ เพื่อประเมินผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบางจะเกร็ง ๓-๔ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดำเนินกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตามหลักการ ๓Rs (Reduce Reuse Recycle) ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ กิจกรรมขยะแลกไข่ กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือน กิจกรรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ การรวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9