กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2018 เวลา 15:20 น.

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการเกิดโรคต่างๆในเด็กวัยเรียน อันเนื่องมาจากการบริโภคที่ทำให้เกิดโรค จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน โดยนายธนธัส ขุนนุช รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของเด็กวัยเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ การป้องกันภาวะโภชนาการเกิน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๕ แห่ง และโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน รวม ๑๔๐ คน

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9