กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองฯ

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:40 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปฺิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกองสวัสดิการสังคมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ,เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สามารถนำไปพัฒนาใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ,เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับการอบรมในครั้งนี้นายอนิรุทย์ ตันติภัณฑ์รักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ ตัวแทนชุมชนทั้ง ๑๔ ชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9