กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการการมีส่วนร่วมของสตรีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:57 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เปิดโครงการอบรมการมีส่วนร่วมของสตรีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและหน้าที่ ตามพระราชญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งเทศบาลเมืองสมุทรสงครามถือว่าองค์กรสตรีนั้น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชน ให้ก้าวไปข้าง หน้า จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสตรีในยุคปัจจุบัน,เพื่อกระตุ้นให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เพื่่อปลูกฝังให้สตรีมีจิตสำนึกและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรม

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9