กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

กิจกรรมอบรมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019 เวลา 13:27 น.

นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ซึ่งกองสาธารณสุขได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขาภิบาลอาหาร และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี ตลอดจนเพื่อรับรองมาตรฐานของร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหารที่ปลอดภัย โดยกำหนดแผนดำเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยในวันนี้เป็นการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร จากนั้นจะดำเนินการตรวจประเมินระหว่างวันที่ ๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

alt

 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9