กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 เวลา 13:33 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีให้ได้รับความรู้และสามารถร่วมกันบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้จาการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดการอบรม

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9