กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:37 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการนี้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้โรงเรียนหาแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในด้านต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน,เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดการขยายเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการและเทคโนโลยี โดยบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน,เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วมพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๕ แห่ง และโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๓ คน

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9