กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2019 เวลา 14:59 น.

กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชน โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนา ปรับปรุงแผนแม่บทชุมชน,ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานมาทบทวนและถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชน,สามารถนำความรู้ที่ได้รับ กลับมาพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สำหรับวิทยากรในการอบรมได้แก่ นายอนิรุทย์ ตันติภัณฑ์รักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9