กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 15:32 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๑ "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒" โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการคือ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ,เพื่อให้มีแผนชุมชนเป็นแนวทาง ในการพัฒนาพื้นที่ในระดับชุมชน ,เพื่อให้เทศบาลได้ใช้ข้อมูล จากแผนชุมชนประกอบกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,เพื่อประสานแผนชุมชนไปสู่แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับตำบลและอำเภอ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงครามส่งบุคลากรมาเป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรม

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9