กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการอบรมการวิเคราะห์กระบวนงานกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:25 น.

นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเพิ่มความรู้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง"การวิเคราะห์กระบวนงานกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำบรรยายกระบวนการทำงานประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ทำขึ้น ทั้งปริมาณงาน กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการทำงานจริง เพื่อให้การจัดทำร่างแผนอัตรากำลัง มีความถูกต้อง ครบถ้วน

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9