กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

การอบรมหลักสูตรกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2020 เวลา 16:12 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามให้เกียรติบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่กระบวนการรับหลักการ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตลอดจนการพิจารณา แปรญัตติงบประมาณรายจ่าย การรายงานผลต่างๆ ซึ่งทำการอบรมเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9