กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2020 เวลา 10:29 น.

นายธีรฉัตร ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หลักสูตร การฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณได้ สุดท้ายนี้ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามขอขอบคุณ ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งวิทยากรทุกท่าน ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9