กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Thailand Rabies Awards ๒๐๒๐

พิมพ์ อีเมล
   วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 เวลา 10:20 น.
งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ส่งผลงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เข้าร่วมโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards ๒๐๒๐ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัดทำโครงการ ผลการตัดสินของคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศ ปรากฏว่า เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเทศบาล ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Thailand Rabies Awards ๒๐๒๐ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล พร้อมทั้งพระราชทานพระอนุญาตฉายพระรูปร่วมกับผู้ได้รับรางวัล และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
alt
 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9