กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

สภาพทางเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

     โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้แก่

       การพาณิชย์และการบริการ จากสภาพพื้นที่ของเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลางการค้าขายและบริการ การธนาคาร การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การรักษาพยาบาล การสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งการพาณิชย์ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนั้นจะเป็นการค้าขายโดยเฉพาะอาหารทะเลและ อาหารทะเลแปรรูป เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลจำนวนมากมีอาชีพประมง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอย่างมากมายรวมทั้งการค้าขายสินค้า ประเภทอื่นๆ เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าเกษตร

       การท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีวัดวาอารามที่เก่าแก่และมีวิถีการดำเนินชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นสิ่งดึดดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมเมือง นอกจากนี้ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ อันมีทั้งทางด้านการประมงและการเกษตรและสินค้าอุปโภค บริโภค รวมทั้งบริการต่างๆ ซึ่งประชาชนทั่วไปมักนิยมเข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะการเลือก ซื้ออาหารทะเลสดและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งในปัจจุบันภายในเตเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียงก็มีที่พัก รีสอร์ท โฮมเสตย์ ให้เลือกพักผ่อนอย่างมากมาย สามารถรองรับผู้เข้ามาท่องเที่ยวได้อย่งเพียงพอ


อาหารทะเล
      เทศบาลเมืองสมุทรสงครามนอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวชมและไหว้พระใน วัดต่างๆ แล้ว ในเรื่องของอาหารก็มีให้เลือกสรรกันอย่างมากมาย ซึ่งอาหารทะเลที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่ ปลาทูแม่กลอง และหอยหลอด รวมทั้งอาหารทะเลอื่นๆ ซึ่งมีทั้งอาหารทะเลสด และอาหารทะเลแปรรูป โดยการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลได้ อย่างมากมาย ซึ่งในเขตเทศบาลก็มีการรวมกลุ่มของประชาชนในการผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่สร้าง รายได้ให้กับประชาชน คือ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล ชุมชนวัดธรรมนิมิต
 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9