กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


alt
นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 alt นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 alt  
   
   
งานธุรการ  
 alt นางสาวทัศนีย์  นิลเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
   
งานการเจ้าหน้าที่  
 alt นางณัฐธิชา ณ บางช้าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 alt นายฐิติกร. เจริญจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
งานบริหารงานทั่วไป  
alt นางสาวนภวรรณ. เปลี่ยนดวง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
alt นายปรินทร  พรามสุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
   
   
งานเทศกิจ  
 alt จ่าเอกเจตน์  ขันกำเหนิด เจ้าหน้าที่เทศกิจ
   
งานทะเบียนราษฎร  
alt  นายพูลสวัสดิ์  ใจหนัก เจ้าพนักงานทะเบียน
alt นางฐิฏิวรดา   รุ่งประภัศร์ เจ้าพนักงานทะเบียน
alt นางพรสุรีย์  เกิดนานา เจ้าพนักงานทะเบียน
alt นางอังศุมาลิน  เชื้อแก้ว เจ้าพนักงานทะเบียน
alt  นางสอิ้งมาศ  สาโรจน์ เจ้าพนักงานทะเบียน
   
   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
alt นายสุภาพ  สาโรจน์ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
alt  
alt  
   

alt


 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9