กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
นายธนพนธ์  แสงสว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


     alt หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     alt  นางอพิมพร แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
   
งานบริหารทั่วไป  
     alt นักวิชาการศึกษา
     alt  นางสาวสุลิตรา  สิงหจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     alt  นางสาวนัชกมล  เพิ่มโต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     alt  นางเพียงเดือน มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     alt  นางสาวอุทุมพร ปลื้มใจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   
   
งานศึกษานอกระบบและ ตามอัธยาศัย
     alt  นางสาวภัทรินรัชต์  นิลขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  นักสันทนาการ
   
งานนิเทศก์การศึกษา  
     alt  นางกอบกุล  วรทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     alt  นางธีรารัตน์ สร้อยสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   

 

alt
 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9