กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
นายธนพนธ์  แสงสว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


     alt  นางสาววีณา ทิณเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
     alt  นางอพิมพร แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
   
งานธุรการ  
     alt  นางสาวสุลิตรา  สิงหจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     alt  นางสาวนัชกมล  เพิ่มโต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
งานโรงเรียน  
     alt  นางธิดารัตน์  วรรณประทีป นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   
งานการเจ้าหน้าที่  
     alt  นางสาวชัญญา  วิวรรธวรางค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   
งานงบประมาณ  
     alt  นางเพียงเดือน  มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     alt  นางกรวิกา  พันธุ์บ้านแหลม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   
ศึกษานิเทศก์  
     alt  นางกอบกุล  วรทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ศึกษานิเทศก์
   
งานศึกษานอกระบบและ ตามอัธยาศัย
     alt  นางสาวภัทรินรัชต์  นิลขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  นักสันทนาการ
   

 

alt
 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9