กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2016 เวลา 14:43 น.
การรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๑ ห้องเรียน(๓๐ คน) อายุ ๔ ปี
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๑ ห้องเรียน(๓๐ คน) อายุ ๗ ปี

หลักฐานการรับสมัคร

-ใบสมัครจำนวน ๑ ฉบับ
-รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
-สำเนาสูติบัตร จำนวน ๒ ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา,มารดา) คนละ ๒ ฉบับ
-สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ

การรับสมัคร

ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ อาคาร ๑ ห้องธุรการ

กำหนดการประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์

กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9