กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เขต 1

alt
น.ส.ฉัฐณัฐ ศิธรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
alt
นางเยาวภา สุขเสวตร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
alt
นางวนิดา สุริยะวรรณากูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
alt
นายฐกฤต ยมะสมิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
alt
นายนิทัศน์ ฮวดลิ้ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   

alt

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เขต 2

alt
นายโฆษิต เครือวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
alt
นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
alt
นายนิยม สิงหาเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
alt
นายมนตรี จอมผา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
alt
นายสมคิด หยกสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
alt
นายสุวัฒน์ พงศ์สิริจินดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

altสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เขต 3

alt
น.ส.อมรรัตน์ กลิ่นจิ๋ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 
alt
นายกิตติศักดิ์ หอสว่างวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
alt
นายจิรวัฒน์ กิตติโชติพาณิชย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 
alt
นายธวัชชัย คงนะภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
alt
นายนที ชลธาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 
alt
นายสุกิจ จินตพงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

alt
 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9