กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2014 เวลา 15:48 น.
     ด้วยสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

     ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) ฑ.ศ.๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

                                                                                ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

                                                                                             นายทองธวัช  มีกุล
                                                                                  ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุรสงคราม
alt


Attachments:
Download this file (10001.jpg)10001.jpg[ ]26 Kb
 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9