กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการ ตลาดสดปลอดหนูปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2016 เวลา 14:18 น.
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรมตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดทำโครงการ "ตลาดสดปลอดหนูปลอดโรค" ซึ่งนายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการการค้า,รณรงค์พัฒนาตลาดสด,เก็บขยะตกค้าง,ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายแลกไข่แลกเครื่องอุปโภคบริโภค,ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำรอบตลาดสด,ล้างตลาด,วางกับดักหนูและกิจกรรมซากหนูแลกไข่ไก่ โดยจัดกิจกรรมระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๙
alt
 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9