กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

กิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด ชุมชนซอยชุมสายโทรศัพท์

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:07 น.
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด และกิจกรรมขยะมีพิษแลกสิ่งของ อุปโภค บริโภค และการแจกน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ณ บริเวณปากซอย ๓ ชุมชนซอยชุมสายโทรศัพท์
alt
 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9