TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
2 ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส เรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก 95
3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน สำนักปลัดเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 120
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 156
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล.บริเวณซอยสุขจันทร์(ซอยแยกที่ ๑ ข้างบ้านเลขที่ ๗๖๗/๑ และแยกที่๒ ข้างบ้านเลขที่ ๗๖๗/๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 158
6 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๘๓ วัน(๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 143
7 ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๘๓ วัน(๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1994
8 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๔๓ วัน(๑ ก.พ.-๓๐ ก.ย.๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 184
9 ร่าง ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๔๓ วัน (๑ ก.พ.-๓๐ ก.ย.๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 289
10 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ กองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 184

หน้า 1 จาก 23

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.