กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๖๑ วัน(๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๕) 20
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล จำนวน ๓๐๔ วัน(๑ ธ.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23
3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 11
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 15
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑๐ เดือน( ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ด้ววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 11
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑๐ เดือน( ๑ ธ.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 20
8 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๖ ล้อ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24
9 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวและเวทีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 37
11 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๖ ล้อ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 59
12 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29
13 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 56
14 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 37
15 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณที่ว่างใต้สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 38
16 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.(แทนของเดิม) บริเวณซอยธรรมนิมิต ๒ ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 56
17 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในเขตชุมชนวัดใหญ่(ถนนราชพงษ์,ถนนวิชิตภักดี,ถนนภัทรรังสรรค์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 59
18 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.(แทนของเดิม) บริเวณซอยธรรมนิมิต ๒ ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 55
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยธรรมนิมิต ๒ ตั้งแต่ทางเชื่อมถนนราชญาติรักษาถึงทางเชื่อมถนนธรรมนิมิต เว้นช่วงสะพานและเชิงสะพานธรรนมิมิต ๒ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 54
20 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนพร้อมลานจอดรถบริเวณชุมชนวัดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 92
21 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบธรรมดาจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 127
22 ประกาศตรวจการจ้างโครงการทาสีอาคาร ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ) 205
23 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาโครงการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน(๑ ธ.ค.๖๔-๓๐ ก.ย.๖๕)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 240
24 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา โครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน(๑ ธ.ค.๒๕๖๔-๓๐ ก.ย.๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 169
25 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาโครงการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน(๑ ธ.ค.๖๔-๓๐ ก.ย.๖๕)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 108
26 ประกาศประกวดราคาจางเหมาโครงการขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน(๑ ธ.ค.๒๕๖๔-๓๐ ก.ย.๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 109
27 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง ๒ ข้าง บริเวณถนนแหลมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 123
28 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 99
29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.(ทดแทนของเดิม) บริเวณซอยธรรมนิมิต ๒ ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 115
30 ประกาศการตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณสะพานบางเรือหักฝั่งชุมชนแหลมใหญ่(บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒๓ ๒๓/๒ข๒๓/๘) 116
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9