กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๘) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 25
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 11
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) 19
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) 16
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 19
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๖) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 16
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 51
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ฉบับที่ ๙ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 41
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 111
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 107
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่๑) 106
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่๙) 90
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) 78
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๗) 58
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) 66
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๖) 59
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) 68
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๕) 62
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่๕) 68
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 157
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 178
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 150
23 ประกาศเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) 264
24 ประกาศเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๕) 289
25 ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๔ 174
26 ประกาศเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) 130
27 ประกาศเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) 136
28 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 825
29 รายงานติดตามประเมินผลพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 228
30 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 390
31 แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) 783
32 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙ 405
33 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 802
34 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ 693
35 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 1107
36 แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่๑) 1007
37 แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 1059
 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9