กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ศื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ กล่อง) โดยวิธีเฉพาเจาะจง 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๘๗๒ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ประเภท ๖ ล้อ ยาง ๘ เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง นำนักเรียน ครู ไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(๒) 2
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคมไฟฟัดไลซ์ ๔๐๐ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้สำหรับการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้าบริเวณห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม(อาคารด้านหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจะาจง 1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายระบบไร้สายของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๒๓ จุด กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๖๐๑ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงพื้นชั้นล่าง ระบบไฟฟ้าและทาสีอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต้ะทำงานแบบเหล็ก) กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ ของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
21 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,เกาะกลางถนนทางเข้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมรณรงค์ ขนาด ๑.๕x๓ เมตร เนื่องใน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตะแกรงตักขยะ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาความสะอาดในชุมชน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์ชนิด ๖ ล้อ ยาง ๘ เส้น ปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ไปสึกษาดูงานจังหวัดสุราษฎธานีและนครศรีธรรมราช วันที่ ๑-๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บจ ๘๐๖๘ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๔ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 22

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-711-343