กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ศึกษาดูงาน ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่าย SHARP รุ่นAR-๖๑๒๐N (MX-๒๓๘AT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบน้ำพุภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา งานสวนสาธารณะ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการให้บริการประชาชน ของศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัด ใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ SHARP จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ที่ให้เอกชนเช่าเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๕ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
11 ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จัดวื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน ๑ ลำ สำหรับใช้ในโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๕ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๕ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๔ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในงานเอกสารและงานต่างๆของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่าย ชนิดเครื่องขยายเสียงเดี่ยว ใช้กับลำโพง ๒ ดอก จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
22 ประกาศเผยแพร่การปรับแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 7
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องเก็บฎีกา(ชั้น๓)อาคารด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ไมค์ลอยแบบมือถือ) กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑x๒ เมตร เพื่อใช้ในโครงจัดการเปลือกหอยแมลงภู่แบบบูรณาการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุก แบบเทท้าย หมายเลขทะเบียน๘๐-๖๘๗๒ สส กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 17

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-711-343