กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ที่ใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำครุภัณฑ์อื่น กรงขังสัตว์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้แก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น กรงดักแมวและกรงสุนัข จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้แก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๖ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำดอกไม้โครงการอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติดในเขตชุมชนเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการอบรมเยาวชนอาสาต้านยาเสพติดในเขตชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพ่นหมอกควัน ที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ล้างห้องน้ำสาธารณะจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ห้องน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและป้ายไวนิลโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่)สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๖๒๖ สส จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ ธง วปร.และเครื่องราชสักการะ สำหรับโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าบูลุคสีเหลือง สำหรับจัดทำโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำดอกไม้โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมสภาเทศบาลและห้องประชุมด้านหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไขกระดาษเครื่องก๊อปปี๊ปริ้น และหมึกเครื่องก๊อปปี๊ปริ้น โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง 46
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๔๖๐๒ สส พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๖ เส้น งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าบุลุคสีเหลือง สำหรับจัดทำโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณ์การเกษตร เครื่องพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย ชนิดสะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๘๗๒ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้างเหมาจัดทำอาหารเย็นคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ศึกษาดูงาน ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9