TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 328
152 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานศาลเจ้าอาม้า โดยวิธีการคัดเลือก 370
153 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน๒และอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 391
154 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมกองคลัง โดยวิธีคัดเลือก 334
155 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 437
156 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนอาคารคลุมสนามซีเมนต์โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 982
157 ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง printer ที่ใช้ปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลที่ชำรุด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 420
158 ประกาศการตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ,ถนนไกรชนะ,ถนนประสิทธิพัฒนาช่วงหน้า รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า,ถนนธรรมนิมิตช่วงข้าง รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 421
159 ประกาศการตรวจการจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงใหม่ทดแทนของเดิม โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) 394
160 ประกาศเรื่องการตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ,ถนนไกรชนะ,ถนนประสิทธิ์พัฒนา ช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าน,ถนนธรรมนิมิตช่วงข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 427
161 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 434
162 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,เกาะกลางถนนทางเข้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 403
163 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 401
164 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมกลางแจ้งโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์) 397
165 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายระบบไร้สายภาครับ(ชุดลูกข่าย) จำนวน ๒๔ จุด 1380
166 ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับผู้ตรวจการจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการกระตุ้นเศรฐกิจ การท่องเที่ยววิ๔ีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 410
167 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดทำปฏิทินเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชุด 1161
168 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้โดยสารหลังคาสูงคอมมิวเตอร์ ๓,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 925

หน้า 6 จาก 6

6
ถัดไป
สุดท้าย

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.