กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่าย SHARP รุ่นAR-๖๑๒๐N (MX-๒๓๘AT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบน้ำพุภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา งานสวนสาธารณะ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๖๒๕ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๔๖๐๓ สส จำนวน ๓ รายการ งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการให้บริการประชาชน ของศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัด ใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
187 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๖ สส งานเทศกิจ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ SHARP จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ที่ให้เอกชนเช่าเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๕ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
190 ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จัดวื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน ๑ ลำ สำหรับใช้ในโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ งานป้องกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๕๕๓๗ สส จำนวน ๒ รายการ งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๒๐๙ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA งานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๕ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ OKI ๓๐๑ จำนวน ๔ กล่อง โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๕ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 51
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเลี้ยงรับรอง ๕ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๔ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในงานเอกสารและงานต่างๆของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่าย ชนิดเครื่องขยายเสียงเดี่ยว ใช้กับลำโพง ๒ ดอก จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
209 ประกาศเผยแพร่การปรับแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 64
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9