กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบน้ำพุภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา งานสวนสาธารณะ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๖๒๕ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๔๖๐๓ สส จำนวน ๓ รายการ งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการให้บริการประชาชน ของศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัด ใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๖ สส งานเทศกิจ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ SHARP จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ที่ให้เอกชนเช่าเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๕ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
189 ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จัดวื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน ๑ ลำ สำหรับใช้ในโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ งานป้องกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๕๕๓๗ สส จำนวน ๒ รายการ งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๒๐๙ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA งานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๕ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ OKI ๓๐๑ จำนวน ๔ กล่อง โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๕ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 44
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเลี้ยงรับรอง ๕ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๔ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในงานเอกสารและงานต่างๆของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่าย ชนิดเครื่องขยายเสียงเดี่ยว ใช้กับลำโพง ๒ ดอก จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
208 ประกาศเผยแพร่การปรับแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 57
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9