กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 92
32 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 73
33 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 58
34 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 75
35 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 66
36 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 73
37 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 64
38 แบบรายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 69
39 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 70
40 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 72
41 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 124
42 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 67
43 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 72
44 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 55
45 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 77
46 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 107
47 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 90
48 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 95
49 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 86
50 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 79
51 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 69
52 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 73
53 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 105
54 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 83
55 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 81
56 บัญชีสรุปข้อมูลผู้รับบริการของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 73
57 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 101
58 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (งานทะเบียน) 108
59 รายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 203
60 บัญชีสรุปข้อมูลผู้รับบริการของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเดือน ต.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 94
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 5โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9