TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 210
32 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 196
33 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 200
34 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 198
35 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 200
36 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 206
37 รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(กันยายน ๒๕๖๕) 103
38 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 284
39 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 215
40 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 230
41 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 242
42 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 183
43 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 248
44 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 230
45 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 221
46 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 181
47 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 239
48 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 207
49 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 236
50 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 193
51 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 239
52 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 197
53 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 174
54 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 241
55 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 250
56 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 249
57 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 252
58 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนังทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 281
59 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 269
60 รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 244

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.