กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง-น้ำดื่มสำหรับผู้มาร่วมงาน เจ้าหน้าที่ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและบริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก)จำนวน ๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลการประกวดรถบุปผชาติ จำนวน ๕ ใบ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและบริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อป้ายไวนิล โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ ของงานป้องกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าติดตั้งเต็นท์ตามโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ หลัง ของงานป้องกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการ งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์)จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้สูงอายุตัวแมนชุมชนเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและบริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพุ่มดอกไม้รดน้ำ สรงน้ำพระสงฆ์ ผู้บริหารเทศบาลและตัวแทนผู้สูงอายุ จำนวน ๑๔ ชุมชน โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ขาวหลังคาโค้ง ขนาด ๔.๐๐x๘.๐๐ เมตร จำนวน ๔ หลัง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ในวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๓ รายการ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและบริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-เอกสารจัดทำโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและบริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานทะเบียนและเอกสารของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ กองช่าง งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะเพื่อใช้ในงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๕๐x๓.๐๐ เมตร เพื่อใช้ในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจน ๑๘๙ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๑ เดือน(๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๐ เมษายน๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานนักการภารโรงให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๑ เดือน(๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๐ เมษายน๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๑ เดือน(๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต สอนอนุบาล จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๑ เดือน(๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๖ เดือน(๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ของกองการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๖ เดือน(๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมของกองการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๖ เดือน(๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยาเวชภัณฑ์ สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 11 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9