กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๘ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างสำหรับประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้ารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๒๐๙ สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา(จำนวน ๒๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างสำหรับประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลธรรมดา เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ๗ เดือน ๑๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๓๑ รายการ(งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค.๑๑ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ สัญญานไซเรน รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๕๕๓๗ สส. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอกยางใน) รถสามล้อถีบ(นายสะอาด) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (วันที่ ๒ มีนาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดนิทรรศการตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยววิถีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๕๘ สมุทรสงคราม เสื่อมสภาพและครบระยะถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
417 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายระบบไร้สายภาครับ(ชุดลูกข่าย) จำนวน ๒๔ จุด 91
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุคอมพิวเเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายระบบไร้สายของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๒๔ ชุด(กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 14 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9