กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๖๖๒๕ สมุทรสงคราม (น้ำมันเบรค จำนวน ๑ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๔๘๓ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและ/หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในความรับผิดชอบสำนักปลัดจำนวน ๑๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
514 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดทำปฏิทินเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชุด 94
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายอวยพรปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๒๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดทำปฏิทินเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๙๕๓๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 190
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถสามล้อถีบ(นายสะอาด) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน๑๖ รายการ โครงการเยี่ยมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์จำนวน ๔ รายการ โครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในงานเอกสารและงานต่างๆภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 131
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น CLP-๖๘๐ND จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนยี่ห้อ Kenz รุ่น SP-๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและยกระดับการใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการป้องกัน แก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่ง จำนวน ๓ รายการ(งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าบูทยางกันน้ำ จำนวน ๒๐ คู่(งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึกBROTHER ๗๓ BK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก TONER BROTHER TN-๒๓๘๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 206
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๘๖ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์รหัส ๔๑๖ ๕๐ ๐๓๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๑ เดือน(๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายที่ให้เอกชนเช่าเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๕ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 176
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 18 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9