กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัดเทศบาล(งานเทศกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารกองการศึกษา อาคารกองสวัสดิการ อาคารห้องทำงานสมาชิกสภาเทศบาลและห้องออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒ เดือน(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน กข ๘๖๙๕ สมุทรสงคราม ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
578 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาบุคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการผู้บริหาร ของสำนักปลัด(นายธนวัฒน์ สิงห์จันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาบุคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการผู้บริหาร ของสำนักปลัด(นางสาวจุฑามาศ แสงเผือก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดเทศบาลและในทางหรือที่สาธารณะที่ได้รับการผ่อนผัน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม(นายธนา บุญพิทักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดเทศบาลและในทางหรือที่สาธารณะที่ได้รับการผ่อนผัน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม(นายสาธิต บัวแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดเทศบาลและในทางหรือที่สาธารณะที่ได้รับการผ่อนผัน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม(ธนวัฒน์ ลิ้นจี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตรายการเทศบาลของประชาชนจำนวน ๕๒ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82
584 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้โดยสารหลังคาสูงคอมมิวเตอร์ ๓,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 389
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 20 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9